Malování je zábavou i koníčkem, uměním i řemeslem.

Jmenuji se Zora Voženílková a narodila jsem se v roce 1968 v Pardubicích. Dokončila jsem studium na ČVUT – FSI v Praze a později na PIBS (Prague International Bussiness School). Několik let jsme spolu s rodinou stráviliv zahraničí, nejprve v Německu, kde se narodila moje druhá dcera, později v USA.Díky pobytu v zahraničí, jsem v životě dostala různé lekce a příležitosti k růstu. Ne vždy to bylo jednoduché, ale často díky prožitku a vlastní zkušenosti, jsem pochopila i jiné principy a získala jiný pohled na život. Naučila jsem se pokoře a skromnosti.Často se ptám, co mě posléze přivedlo k malování na hedvábí. Zprvu to určitě byla zvědavost, protože pozorovat barvu na čistém hedvábí, kdyse bez zábran a svobodně šíří tam, kam ona chce, souviselo určitě i s mojí podvědomou touhou po svobodě. Současně tam byla i láska, protože jakmile jsem se jednou dotkla štětcem hedvábí, byla jsem chycena. Chycena v přítomném okamžiku, bez možnosti přemýšlet o minulosti, a budoucnosti. Chyby byly pak jen dalším výběrem cesty, kudy dál.Postupně jsem také pronikala do tajemství barev a jejich kombinací. A přemýšlela jak využít jejich vlivu na lidskou psychiku, emoce a celkově na lidské zdraví prostřednictvím hedvábí. Současně i prostřednictvím nabízených kurzů pronikám s dětmi i s dospělými do tajemství malování na hedvábí a předávám jim mé zkušenosti a znalosti jednotlivých technik.Každý máme svou cestu a své poslání. Ráda bych, aby tím mým bylo i do budoucna, kromě rodiny, malovat. A potěšit tak své okolí originálním překvapením.

Poctivý český podnikatel 2013 - certifikát

Kontakt

Nahoru